Fordítás ingyenes ajánlatkéréssel Szegeden és környékén

Tisztelettel köszöntjük Önt a Fordítóiroda Szeged honlapján!

Fordítóirodánkat azért hoztuk létre, hogy magas minőségben nyújtsunk fordítási, szakfordítási vagy lektorálási szolgáltatást Szeged, vagy a környékbeli Hódmezővásárhely, Makó, Szentes, Csongrád, Szegvár, Mindszent, Nagymágocs, Székkutas, Derekegyház, Felgyő környékén, ezzel is segítve a belföldi magánszemélyeket és cégeket a külföldi kapcsolatok ápolásában, megkönnyítve a kommunikációt, munkavégzést, munkavállalást és továbbtanulást.

A Fordítóiroda Szeged magas minőségben vállalja általános szövegek fordítását, de ugyanúgy készséggel elkészíti jogi természetű, gazdasággal, pénzügyekkel kapcsolatos szakszövegek, vagy üzleti jellegű szövegek, ill. orvosi, gyógyszerészeti, egészségügyi, de akár műszaki területekhez kötődő szakszövegek fordítását is.

A nagy keresletre való tekintettel angol és német nyelvű fordításaink tekintetében külön kategóriát alakítottunk ki a külföldön munkát vállalni, vagy továbbtanulni szándékozók által gyakran megrendelt dokumentumok fordítására. Ide tartoznak az erkölcsi bizonyítványok, hatósági bizonyítványok, a rendszerint kétoldalas, keményfedeles bizonyítványok: érettségi bizonyítványok, szakközépiskolai érettségi bizonyítványok, szakmunkás bizonyítványok, technikusi bizonyítványok, szakmai oklevelek, OKJ-s bizonyítványok, egyetemi diplomák, orvosi szakvizsga oklevelek, főiskolai oklevelek. Ezek mellett a nyelvvizsga bizonyítványok, az anyakönyvi kivonatok: születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat és az iskolalátogatási igazolás, valamint a kártya formátumú igazolványok közül a személyi igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány. Ezen dokumentumok fordítását kedvezményes áron készítjük el.

A Fordítóiroda Szeged szakfordítás mellett lektorálást is vállal megrendelői részére. Lektoraink munkájuk során szakmai és nyelvi szempontok alapján ellenőrzik a fordításokat. Ennek keretében összehasonlítják a célnyelvi (lefordított) szövegeket a forrásnyelvi (eredeti) dokumentummal, és elvégzik a megfelelő nyelvhelyességi, stilisztikai korrektúrázást. Szakmai lektoraink az adott szakmában tapasztalattal rendelkező nyelvi szakemberek, akik ismerik a sajátos terminológiát is.

A Fordítóiroda Szeged a legmagasabb követelményeket támasztja az általa foglalkoztatott szakfordítókkal szemben: elvárás a szakirányú végzettség, a teherbírás, a rugalmasság, és nem utolsó sorban a titoktartás is.

A Fordítóiroda Szeged az alábbi nyelveken vállal fordítást: angol, német, francia, olasz, horvát, szerb, szlovén, szlovák, cseh, lengyel, orosz, ukrán, spanyol, portugál, bolgár, román, dán, holland, finn, norvég, svéd, török, görög.

Bővebb információkért és személyre szabott ajánlatunk megkéréséhez kérjük, látogasson el a www.forditoirodaonline.hu honlapunkra.

Gyakran ismételt kérdések

Gyakori
kérdések

Jogosultak Önök hiteles fordítást kiadni?

Magyar nyelvű dokumentumok fordítása idegen nyelvre

A külföldi munkahelyek, iskolák, hatóságok általában elfogadják hitelesként a megfelelő jogosítvánnyal rendelkező személy vagy cég (például a Caliban Fordítóiroda) által kiállított záradékkal, aláírással és pecséttel ellátott fordítást is (hivatalos fordítás).
Ilyenkor az idegen nyelvű fordítást, melyen az adott nyelven szerepel a hivatalos záradék szövege, a magyar másolat elé helyezzük és a két dokumentumot nemzeti színű szalaggal összefűzzük, és ismét lepecsételjük. Ezért külön költséget nem számolunk fel. Záradékolást azonban kizárólag a saját irodánk fordítói által készített fordításokra vállalunk. Magyarországon azonban vannak egyes állami hivatalok, ahol ragaszkodnak az OFFI (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda) által készített és hitelesített fordításokhoz, ezért a fordítás megrendelése előtt javasoljuk, hogy érdeklődje meg, ott, ahol a fordítást le kell adnia.

A hiteles fordítások elvégzésére az alábbi törvényi hivatkozás biztosítja számunkra a lehetőséget:

"24/1986. (VI. 26.) MT rendelet a szakfordításról és tolmácsolásról: 6/A. § Cégkivonat hiteles fordítására, valamint a cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és cégiratoknak az Európai Unió bármely - a cég választása szerinti - hivatalos nyelvére történő hiteles fordítására a szakfordító vagy szakfordító-lektor képesítéssel rendelkezők is jogosultak."

Mi a forrásszöveg?

A fordítandó szöveg.

Milyen felárak vannak?

Az Online Fordítóiroda csak sürgősségi felárat alkalmaz, ami függ a fordítás mennyiségétől. Normál áron 10.000 karakter/munkanap fordítást vállalunk. A fordítás megrendelésének napja és átvételének napja nem számít bele a határidőbe.

Milyen módon fizethetek?

Fizethet átutalással az e-mailben megküldött számlaszámra, vagy rózsaszín csekkel.

Mi az elszámolás alapja?

Általában a lefordított szöveg alapján számoljuk ki a fordítási díjat. A szöveg karaktereit számoljuk szóközökkel együtt és ezt szorozzuk be a vonatkozó fordítási díjjal. Az elszámolás alapját a Word szövegszerkesztő statisztikája, Eszközök -> Szavak száma -> Karakterek száma szóközökkel, ill. Windows 7-ben a képernyő bal alsó sarkában a Szavak száma -> Karakterek száma szóközökkel menüpont adja.

Mi a forrásnyelv?

A fordítandó szöveg nyelve.

Utalhatok-e Euróban?

Amennyiben a fordítás díját Euróban szeretné utalni, a számlán szereplő összegen felül +2.000.- Ft-ot kell utalnia, mert a bank ennyit von le átváltási költségként.

Mi a célnyelv?

Amelyik nyelvre a fordítást kéri.

Mi a karakter?

Egy szövegszerkesztővel készült szöveg legkisebb egysége. A karakter lehet betű, vagy szám, vagy írásjel, vagy szimbólum.

Hogyan juttathatom el önöknek a fordítandó dokumentumot?

Elektronikus formában - A leggyorsabban akkor kapjuk meg a fordítandó dokumentumot, ha e-mailben vagy e-mail mellékleteként küldi el nekünk. A melléklet lehet Word, PDF, JPEG vagy Excel file, vagy más támogatott formátum.

Postai úton - Hagyományos postai feladással küldhetők el olyan dokumentumok, melyek megkövetelik, hogy a fordítás az eredeti dokumentumhoz legyen csatolva (pl. erkölcsi bizonyítvány), vagy nagyobb volumenű dokumentációk, pl. gépkönyvek.

Milyen formában küldik vissza a lefordított anyagot?

Tanúsítással ellátott fordítás esetén papírformában, postai úton, egyéb fordítások esetén – és amennyiben nem igényli a kinyomtatott formátumot – Word vagy (nagyobb file méret esetén) PDF dokumentumként küldjük vissza a lefordított anyagot a forrásszöveg formai alakját megtartva.

Mi a célszöveg?

Az elkészült, vagyis lefordított szöveg.

Kik készítik a fordítást?

A fordításokat minden esetben az adott területet – és természetesen a nyelvet és a kultúrát – kiválóan ismerő szakfordítói vizsgával rendelkező szakfordítók készítik, akik nem csak „lefordítják” a szöveget, hanem az adott nyelv és kultúra sajátosságainak megfelelően adják vissza.

Mi a vállalási határidő?

Amikorra vállaljuk, hogy elkészítjük a fordítást. A vállalási határidőbe a megrendelés/a fordítás leadásának a napja és az átadás/számla megküldésének/postázás napja nem számít bele.
Egy munkanapra 10.000 karakter mennyiségnyi fordítást vállalunk.
A 08.00-16.00 óra között beérkezett megrendelést tudjuk aznapi megrendelésnek tekinteni, a 16.00 óra után beérkező megrendelés a következő napi dátummal kerül rögzítésre.

Hiteles, hivatalos, záradékolt fordítás?

Fordításainkat kérésre tanúsítással látjuk el. A bizonyítványok, okmányok és szerződések fordítását fordítóirodánk záradékával és bélyegzőjével látjuk el, ami igazolja, hogy a fordítást az Online Fordítóiroda készítette, és az tartalmilag megegyezik a forrásnyelvi dokumentummal. A fordítást az eredeti dokumentummal összefűzve adjuk át.

Mi az a lektorálás és mikor van rá szükség?

A lektorálás az elkészült fordítás más fordító által történő ellenőrzése, a Megbízó külön kérésére. Ilyenkor a fordítást nyelvhelyesség és/vagy szakmai szempontból, ill. stilisztikailag ellenőrzi egy második fordító, amely által biztosítjuk azt, hogy ne kerülhessenek a szövegbe oda nem illő szakkifejezések és kijavítjuk az esetleges apróbb hibákat. Olyan esetben javasolt a lektoráltatás (amit általában anyanyelvi lektorokkal végzünk), amikor a fordításnak tökéletesnek kell lenni, pl. publikációk, nyomtatásba kerülő anyagok,stb.
A fordítás díja alap esetben nem tartalmazza a lektorálást, azt külön kell megrendelni.